document.write("")
您现在的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 价格收费
荆州市城区主副食品价比三家(周报11.08)
发布时间:2021-11-08 02:30

荆州市城区主副食品价比三家(周报)

日期:2021年11月08日

商品名称规格等级单位航空路市场绿化村市场蛇入山市场钟鼓楼市场中商超市大润发超市沃尔玛超市武商超市平均价格上期平
均价格
环比
(±%)
成品粮1、面粉标准粉元/500克2.50 2.50 2.00 2.50 2.38 2.75 1.95
2.37 2.37 0.00
2、面粉特质一级元/500克2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 1.99
2.57 2.57 0.00
3、中籼米优质元/500克3.00 3.00 2.50 3.00 2.48 2.55 2.40
2.70 2.70 0.00
4、晚籼米优质元/500克3.00 3.00 2.70 3.002.93 2.93 0.00
5、东北米散装元/500克3.00 3.00 2.80 3.00 2.50 1.98 1.78 2.30 2.55 2.55 0.00
6、糯米散装元/500克5.00 5.00 3.50 5.00
7.40 6.98 6.20 5.58 5.58 0.00
7、绿豆散装元/500克6.00 6.00 6.00 6.00 5.90 6.48 5.98
6.05 6.05 0.00
8、黄豆散装元/500克4.00 4.00 3.50 4.00 4.99 6.90

4.57 4.57 0.00
食用油1、金龙鱼菜籽油5升桶装元/桶70.00 69.00 60.00 68.00 72.90 63.90 58.80 69.90 66.56 66.19 0.57
2、金龙鱼大豆油5升桶装元/桶60.00 50.00 55.00 48.00 64.90 59.90 59.90 53.90 56.45 53.95 4.63
3、鲁花花生油5升桶装元/桶

149.90 150.00 159.90 169.70 155.60 156.80 156.98 156.98 0.00
4、金龙鱼大豆调和油5升桶装元/桶70.00 65.00 60.00 65.00 69.90 69.90 39.90
62.81 60.10 4.52
肉禽蛋奶1、鲜猪肉精瘦肉元/500克16.00 17.00 20.00 18.00 18.80 13.80 16.90 17.80 17.29 17.04 1.47
2、鲜猪肉五花肉元/500克15.00 15.00 14.00 12.00 15.80 11.95 13.90 15.80 14.18 14.16 0.13
3、鲜猪肉圆尾肉元/500克15.00 14.00 14.00 12.00 12.99 9.80 9.90 14.80 12.81 12.81 0.00
4、鲜猪肉排骨元/500克20.00 23.00 23.00 20.00 22.99 24.80 26.90 26.00 23.34 23.59 -1.06
5、鲜牛肉腱子肉元/500克42.00 42.00 45.00 41.00 49.80

45.80 44.27 43.93 0.76
6、鲜牛肉牛腩元/500克40.00 40.00 42.00 40.00 45.80

39.80 41.27 41.77 -1.20
7、鲜羊肉-新鲜带骨元/500克
35.00 35.00 35.00 39.90


36.23 36.23 0.00
8、鸡肉-白条鸡、开膛上等元/500克
16.80
14.90 15.85 14.35 10.45
9、鸡肉冷冻元/500克7.00
8.00
8.50 11.80

8.83 8.70 1.47
10、鸭肉-净膛上等元/500克15.0013.80

14.40 13.90 3.60
11、鸭肉冷冻元/500克

7.00
5.50 8.80
5.98 6.82 6.82 0.00
12、鸡蛋红壳蛋元/500克5.50 5.50 4.50 5.00 6.58 5.28 5.28 5.49 5.39 5.47 -1.37
13、牛奶新鲜250毫升盒装元/盒2.80 3.20 3.00 2.80 2.95 2.88 2.61
水产品1、草鱼活1000克左右元/500克7.00 7.50 7.00 8.50 7.48 8.90 8.90 8.80 8.01 8.43 -4.93
2、鳊鱼-活 500克以上元/500克8.00 8.00 7.00 8.50
11.80
8.80 8.68 8.60 0.97
3、鲢鱼活750克左右元/500克
5.00 4.50
4.75 4.75 0.00
4、花鲢(胖头鱼活1500克左右元/500克9.00 9.00 9.00 9.00 8.98 11.80
9.90 9.53 9.53 0.00
5、鲫鱼活350克左右元/500克9.00 10.00 9.00 9.00 10.58 13.80 12.00 11.80 10.65 10.77 -1.16
蔬菜1、芹菜新鲜一级元/500克4.50 3.50 4.00 4.50 5.586.98 5.98 5.98 5.13 5.37 -4.43
2、大白菜新鲜一级元/500克2.00 2.00 2.00 2.00 1.25 1.98 1.48 1.90 1.83 2.40 -23.99
3、小白菜新鲜一级元/500克4.00 2.00 2.50 4.00 5.284.98

3.79 4.06 -6.48
4、黄瓜新鲜一级元/500克4.00 5.00 5.00 4.00 5.284.98 3.78 4.98 4.63 5.45 -15.13
5、萝卜新鲜一级元/500克2.00 2.00 2.00 1.50 2.58 0.98 1.48 1.90 1.81 2.54 -28.94
6、茄子新鲜一级元/500克5.00 5.00 5.00 5.00 6.58 5.98 3.98 3.98 5.07 5.49 -7.74
7、西红柿新鲜一级元/500克4.00 4.00 4.00 4.00 4.584.98 3.78 4.98 4.29 4.57 -6.02
8、土豆新鲜一级元/500克2.00 2.00 2.00 2.00 2.58 1.50 1.88 1.90 1.98 1.94 2.19
9、胡萝卜新鲜一级元/500克4.00 4.00 4.00 3.50 2.582.58 2.38 1.90 3.12 3.09 0.89
10、青椒新鲜一级元/500克3.00 3.50 4.00 4.50 6.58 5.98 6.58 5.98 5.02 4.82 4.15
11、尖椒-新鲜一级元/500克5.00 4.00 4.00 5.00 7.58 5.98

5.26 4.93 6.73
12、圆白菜新鲜一级元/500克2.00 2.00 2.00 2.00 2.58 2.58 2.18 1.90 2.16 2.59 -16.88
13、豆角(四季豆)新鲜一级元/500克8.00 8.00 8.00 9.00 10.80 5.98
9.80 8.51 9.23 -7.74
14、蒜苔-新鲜一级元/500克
12.00 8.00
7.587.98 5.98 6.98 8.09 7.92 2.10
15、韭菜新鲜一级元/500克4.00 3.00 5.00 3.50 4.585.98
4.98 4.43 4.46 -0.64
16、豆角(豇豆)新鲜一级元/500克4.50 5.00 6.00 5.50 6.98
4.98 6.58 5.65 5.92 -4.58
17、冬瓜新鲜一级元/500克1.50 1.50 1.50 1.50 0.98 1.98 1.98 1.28 1.53 1.47 4.27
18、莲藕新鲜一级元/500克4.00 4.00 4.00 3.50 3.98 2.98 3.78 0.99 3.40 3.67 -7.13
19、空心菜-新鲜一级元/500克

3.98 2.98 3.48 3.48 0.00
水果1、苹果红富士一级元/500克
5.00 5.00
4.98 3.98 4.98 3.99 4.66 4.91 -5.13
2、香蕉国产一级元/500克
2.00 3.00
4.98 4.98 5.98 4.58 4.25 3.90 8.97
3、西瓜-普通西瓜元/500克

3.00


7.98
5.49 5.49 0.00
4、橙子-国产一级元/500克
3.00 5.00
4.98
7.98 8.80 5.95 5.95 0.00
5、梨鸭梨元/500克
2.00 3.00
3.58 6.58
4.58 3.95 3.95 0.00
豆制品1、豆腐无包装元/500克3.00 2.50 3.50 2.50 3.00

3.50 3.00 3.00 0.00
2、干子无包装元/500克4.00 4.00 5.00 3.50 4.58

4.98 4.34 4.34 0.00
3、千张无包装元/500克6.00 6.00 7.00 5.00 5.98

7.98 6.33 6.33 0.00
调料1、大蒜
元/500克6.00 5.00 4.00 5.00 5.98 6.98 5.98 4.99 5.49 5.65 -2.85
2、生姜
元/500克5.00 6.00 6.00 4.00 4.58 3.38 2.78 2.99 4.34 4.89 -11.22
3、干辣椒
元/500克20.00 19.00 25.00 18.00
32.00 15.80 32.90 23.24 23.24 0.00
4、白砂糖袋装本地主销元/500克4.00 4.00 4.00 4.00 4.98 5.70 9.80 4.90 5.17 5.17 0.00
5、食盐500克袋装元/500克2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 2.30 3.00 3.12 2.32 2.32 0.00
6. 方便面(康师傅)108克袋装左右元/500克

2.50
2.50 2.50 2.56 3.00 2.61 2.61 0.00


打印|关闭
 
   
{ad.bottom}
您正在通过IPv6协议访问本网站